Beobachtungsbunker:

Festungsabschnitt Crusnes:

Festungsabschnitt Thionville:

Festungsabschnitt Boulay:

Festungsabschintt Rohrbach:

Observatoire de Puxieux
Observatoire de Haut de l´Anguille
Observatoire de Haut de la Vigne
Observatoire du Bois du Four  
Observatoire du Réservoir Besteht nicht mehr

Home